Niektoré z referencii počas mojej odbornej praxe od roku 1989 až doteraz.

Legenda

Administratívna budova

Realizácia
Rodinný dom

Stavebný dozor
Rodinný dom

Poradenstvo, dodávka materiálu
Energetická certifikácia

Kliknite pre zobrazenie.

1985
Zielitz Nemecko, stavby
VÚ Písek Česko, stavby

1986
Tábor, Drhovice vojenské stavby

1987
Sklad bavlny Levice
Pavilón F2 TMM Trenčín

1988
Materská škola Nemšová
Poľnohosp. rôzne stavby Nemšová

1989 - 1991
Dekora Trenčín
sídlisko SNP Trenč.Teplice
Trenčín sídlisko Kvetná

1992 - 1993
Bratislava, Kramáre - revitalizácia bytových domov, pilótny projekt zateplovania na Slovensku
Kvetná Trenčín
Trenč. Teplice

1994-1995
Trenčín a okolie
YAZAKI DEBNÁR Prievidza
HERMES Dubnica n/V

1996
Trenč. Teplice sídl. SNP
Lieč.dom ARCO Tr.Teplice

1997-1998
Žilina, Trenčín
Slov.sporitelňa Trenčín
Bratislava
Tr. Teplice sídl. SNP
ELAS Prievidza
Lieč.domy Tr. Teplice

1999 - 2004
Trenčín, rôzne adresy
Kostoly Krivá, Horovce, Nemšová, Pruské
Kaštieľ Dubnica n/V
Hrad Červený Kameň
Centro Mobili Trenčín, Bratislavská
Vily, rodinné domy rôzne
SILKO DOM Trenčín
Kostol Solčany

2005
Juh Trenčín a ďalšie
Apartmány Krištof Platza Tr.Teplice
ZTS-OTS Dubnica n/V
Dubnica n/Váhom

2006
Cemdesign s.r.o.,Zlatovská 3072
Považská 1707, Trenčín
Soblahovská 1109/23, Trenčín
SNP 121/3, Trenčianske Teplice
Záhumenská 51, Trenčín
Opatovská 666/43, Trenčín
Halalovka 2398, Trenčín
Pelech Ján, Melčice 122
Šafárikova 2731/6, Trenčín

2007
Beckovská 6, Trenčín
Pod hájikom 1665/2, Trenčín
Gen.Svobodu 2751/11, TN
Šafárikova 2733/5, Trenčín
J.Halašu 2635, Trenčín
Západná 10,12,14, Trenčín
Bazovského 2748/14, TN
Gorazdova ul., Bánovce n.B.
Šafárikova 2735/1, Trenčín
Šafárikova 2730/7, Trenčín

2008
P.Bezruča 1196, Trenčín
M.Turkovej 1731/46, Trenčín
Nálepkova 1681/2, Trenčín
Soblahovská 1106/19, TN
SNP 121/1, Trenčianske Teplice
J.Halašu 2698/4, Trenčín
Bazovského 2745/8, Trenčín
M.Turkovej 1729/4-20, TN
K Výstavisku 529/1,3,5, Trenčín
Centrum II/74-7,8,9,Dubnica
Beckovská 1184/1-3, Trenčín
Šafárikova 2737/20, Trenčín
Šafárikova 2732/9, Trenčín
Liptovská 2718/1, Trenčín
Považská 1984/8, N.M.n.V.
Martinčeková 30, Bratislava
Karpatská 2609/56, Trenčín

2009
M. Turkovej 1732/24-44, TN
Opatovská 678/49-51, TN
Soblahovská 1113, Trenčín
K. Šmidkého 2606/1, Trenčín
Hollého 1917/12, NMnV
J.Halašu 14
Soblahovská 1115/59, TN
D Bond Trenčín, Rybárska 540
J. Halašu 2703/6, Trenčín
Š.Stárka 2202 Konzulta

2010
Tematínska 12, NMnV
Pod Skalkou 661/2, TN
Tematínska 13, NMnV
Železničná 129, Horné Sŕnie
Zelená ul. 11,12,13, NMnV
Seleziánska 6730, Trnava

2011
Benkova 1264/3-4, NMnV
Dukelská 1220/14, NMnV
Penzión Jiráskova 5, Trenčín
Športová 2007/32, 33, 34 NMnV
ZŠ Pruské

2012
ZŠ Dubnica n/V
AZOR Poprad
Svit
Tatranská Štrba
Evanj.škola Kežmarok, Hviezdosl.ul.
Dom sociálnych služieb Poprad
Poprad Juh
Polyfunkčný dom SOLAR Bratislava
Karpatská370/26, NM/V
Soblahovská 1111/33-35 Trenčín
Trenčiansky kraj

2013
Opatovská Trenčín
Zdrav.stredisko Nová Dubnica
Pionierska 420, Dubnica
28.októbra Trenčín
Záhradná ul. Ladce
Sklárska Nemšová
Štrbské Pleso
ZŠ P. Demitru Dubnica n/V
Trenčiansky kraj

2014
Pionierska 422, Dubnica n/V
Halalovka 2370 Trenčín
8 bytovka Bolešov
Nemšová, Trenčín,Kolačín
Centrum II Dubnica n/V
Moyzesova 309 Dubnica n/V
Ladce Cementárska ul.
Pionierska 418 Dubnica n/V
Polyfunkčný dom Hasičská Dubnica n/V
Trenčiansky kraj

2015
K výstavisku 427, Trenčín
1094, Dubnica n/V
Bernolákovo, Družstevná 6
Senec, Námestie 1.mája
Trenčín, Karpatská 54
Trenčín, Pádivého 11/13
Šoltésovej, Trenčín
MŠ Dubnica n/V, Pod Hájom
MŠ Dubnica n/V, pri ABC
Staré dvory 73, Lednické Rovne
Nemšová, Dubnica n/V, Kolačín
MŠ Dubnica n/V, pri Zväzarme
MŠ Dubnica n/V, Demitrova
Trenčiansky, Trnavský kraj
Pod Skalkou, Trenčín

2016
MÚ Dubnica n/V
SNP 509, Ilava
SOŠ Dubnica n/V
SOŠ Nové Mesto nad Váhom
SVB P. O. H., Nová Dubnica
Horné Sŕnie
Trenčín, Mateja Bela 2444
Trenčín, Inovecká 1146
Trenčín, Dlhé hony 1158
Senec, Pribinova
Senec, Hollého 7911