Odborná spôsobilosť

Ing. Jozef Kňažek


Narodil som sa v roku 1962 v Trenčianskych Tepliciach.


VZDELANIE


1968 - 1976
ZŠ Bolešov


1977 - 1981
SPŠ Stavebná - Trenčín ukončené maturitnou skúškou


1981 - 1985
SVŠT Bratislava - stavebná fakulta
odbor: pozemné stavby


1981 - 2016
Celoživotné vzdelávanie
ZSVTS, SKSI, ZPZB, odborné semináre, kurzy, konferencie


2002
Stavbyvedúci - skúška odbornej spôsobilosti
SKSI ev.č.03667*10*


2002
Stavebný dozor - skúška odbornej spôsobilosti SKSI ev.č.03381*10*


2007
Energetická certifikácia - tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
ev. č. 041*1*2007


PRACOVNÉ SKÚSENOSTI


1985 - 1996
Majster, stavbyvedúci, rôzne vedúce pozície vo firmách na úseku investícii, novostavieb a revitalizácii budov


1996 - 2016
Trecol s.r.o., Stawal s.r.o., K3 invest s.r.o., EDISON s.r.o.
inžinierska činnosť, predaj tovaru a realizácačná činnosť v stavebníctve
Majiteľ, konateľ spoločností